บริษัทวิจัยเผย Apple Watch มีฐานผู้ใช้มากถึง 100 ล้านคนแล้ว

บริษัทวิจัยเผย Apple Watch มีฐานผู้ใช้มากถึง 100 ล้านคนแล้ว

บริษัทวิจัยเผย Apple Watch มีฐานผู้ใช้มากถึง 100 ล้านคนแล้ว

Counterpoint Research เป็นบริษัทวิจัยการตลาดที่เผยรายละเอียดที่เคยนำเสนอหลายเรื่องมาแล้ว วันนี้มาดูในกลุ่ม Smart Watch ในไตรมาส 2 ของปี 2021 ซึ่งตอนนี้มีการเติบโตสูงขึ้น

โดย Apple ยังคงครองอันดับ 1 กว่า 28% แม้จะลดลงกว่าปีก่อนแต่ก็มีการเติบโตกว่า Brand อื่น ส่วน อันดับอื่นๆ จะมีทั้ง Huawei, Samsung และ Imoo มีสัดส่วนกว่า 9.3, 7.6 และ 6.0 ตามลำดับ

Sujeone Lim นักวิจัยอาวุโส ได้เผยว่า Apple Watch มีฐานผู้ใช้กว่า 100 คนแล้วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น มีอเมริกาเป็รตลาดหลักที่มีคนใช้กว่า 50% และขณะเดียวกัน Smart Watch ที่ราคาต่ำกว่า 100 ดอลล่าร์สหรัฐ แม้จะตัดฟีเจอร์ออกแต่ก็ยังมีลูกเล่นครบกลับเติบโตสูงขึ้นเพราะสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คนเห็นความสำคัญของสุขภพามากขึ้นนั่นเอง

ส่วนที่จำหน่ายดีที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมาคือ Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Samsung Galaxy Watch Active 2, Apple Watch Series 3 และ Imoo Z6-4G