แม้บริษัทเทคฯทั่วโลกจะไม่อยากพึ่งโรงงานจีน แต่ก็เหมือนจะทำไม่ได้

แม้บริษัทเทคฯทั่วโลกจะไม่อยากพึ่งโรงงานจีน แต่ก็เหมือนจะทำไม่ได้

แม้บริษัทเทคฯทั่วโลกจะไม่อยากพึ่งโรงงานจีน แต่ก็เหมือนจะทำไม่ได้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ในไม่กี่ปีมานี้บริษัทเทคโนโลยีหลายรายรวมถึงซัพพลายเออร์ของ Apple, Amazon, Google, Dell และ Microsoft ได้พยายามที่จะพึ่งพาการผลิตจากจีนให้น้อยลง จึงได้ตัดสินใจขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศข้างเคียงอื่น ๆ แต่ก็กลับเจอปัญหาอื่นที่ตามมาทั้งโควิด-19 ปัญหาแรงงาน และการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ในปี 2019 ที่เกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกา บริษัทเทคฯ รายใหญ่หลายรายเริ่มมองหาตัวเลือกที่จะหนีให้ห่างจากผลกระทบของสงครามการค้านี้ จึงตั้งจุดหมายที่จะย้ายการผลิตออกห่างจากจีนมาสู่ประเทศอื่น ๆ เช่น อินเดีย เวียดนาม และเม็กซิโกที่มีค่าแรงราคาถูกกว่า

ความต้องการที่จะย้ายฐานการผลิตยิ่งชัดเจนขึ้นหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2020 ที่ทำให้เห็นว่า บริษัททั่วโลกต่างพึ่งพาโรงงานในประเทศจีนเป็นหลัก แต่เมื่อมีการขยายการผลิตมาที่ประเทศอื่น เช่น เวียดนาม ก็กลับต้องเผชิญกับปัญหาอีก

นอกจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ต้องชะลอการผลิตในเวียดนามลง ยังมีปัญหาเรื่องความสามารถของพนักงานอีกด้วย เพราะการขาดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นข้อจำกัดให้บริษัทไม่สามารถพัฒนาไลน์การผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ทั้งข้อจำกัดเรื่องการเดินทางที่เกิดขึ้นยังทำให้บริษัทยังไม่สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปควบคุมได้อีกด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ Apple ต้องเลื่อนแผนที่จะย้ายไลน์การผลิต MacBook และ iPad ในเวียดนามออกไป ซึ่งการเลื่อนแผนการพัฒนาก็เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น ๆ เช่นเดียวกัน