Google เผยเลิกทำ Android Auto ในจอมือถือ และปรับเป็น Assistant Driving Mode แทน

Google เผยเลิกทำ Android Auto ในจอมือถือ และปรับเป็น Assistant Driving Mode แทน

Google เผยเลิกทำ Android Auto ในจอมือถือ และปรับเป็น Assistant Driving Mode แทน

หากคุณใช้งาน Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของมือถือในปัจจุบัน หากมีการใช้งานบนมือถือจะมี 2 ประเภทคือ แสดงผลบนหน้าจอของรถยนต์ที่อรงรับแค่บางคน หรือแสงดผลบนมือถือเอง เพราะหน้าจอมือถือไม่รองรับ จนเรียกชื่อว่า Android Auto for Phone Screens ที่เริ่มใช้ในครั้งแรกในปี 2019

android_auto_phone_screens_no

แต่ว่านี่เป็นข่าวร้ายว่าอยู่ว่าในฟีเจอร์ Google Assistant Driving Mode ได้เข้าใช้งานล่าสุด ทำให้ Android Auto For Phone Screen จะถูกยกเลิก โดยจะเริ่มต้นกับ Android 12 ส่วนระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้จะยังคงใช้ฟีเจอร์เดิม และเปลี่ยนชื่อเป็น Assistant Driving Mode

แม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนรายละเอียดอะไร แต่ว่ามีการเปลี่ยน Interface เล็กน้อยช่วยทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และยังติดตั้งอยู่ภายในเครื่องไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่ม ส่วนการแสดงผลบนจอรถยนต์ยังคงได้ใช้ Android Auto เหมือนเดิม