สหรัฐฯ ออกกฎหมายใหม่ที่จะช่วยปกป้องค่ายเกมอินดี้

สหรัฐฯ ออกกฎหมายใหม่ที่จะช่วยปกป้องค่ายเกมอินดี้

สหรัฐฯ ออกกฎหมายใหม่ที่จะช่วยปกป้องค่ายเกมอินดี้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

สหรัฐอเมริกาได้ออกรัฐบัญญัติตลาดแอปเสรี (Open App Markets Act) ซึ่งจะช่วยปกป้องบริษัทผู้พัฒนาแอปขนาดเล็กจากการควบคุมของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของตลาดแอปพลิเคชัน รวมถึงตลาดเกมขนาดใหญ่

บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ส่งเสริมให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและลูกค้ามีอิสระจากเจ้าของตลาดที่มีผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคน (เช่น Play Store, App Store และ Steam) ในด้านต่าง ๆ อาทิ การควบคุมราคา การบอกกล่าวส่วนลดข้ามตลาด การเลือกวิธีการชำระเงิน และการเลือกใช้ตลาดแอปได้โดยเสรี

กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาแอปมีโอกาสทางธุรกิจได้เต็มที่ และเป็นการป้องกันการผูกขาดจากธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เจ้าของตลาดแอปพลิเคชันได้พยายามควบคุมผู้พัฒนาอย่างหนัก อย่างในกรณีของแอปเปิ้ล และ Valve ที่เรียกค่าธรรมเนียมรายได้จากผู้พัฒนาเกมที่ขายอยู่บนตลาดของตัวเองจนถูกฟ้องในข้อหาการผูกขาด โดยบางรายถึงขนาดที่ว่าห้ามไม่ให้ผู้พัฒนาที่ขายแอปในตลาดของตนบอกกล่าวโปรโมชั่นจากตลาดแอปของเจ้าอื่น

ผู้สนใจศึกษาเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของวุฒิสภาสหรัฐฯ