เปิดตัวแพลตฟอร์ม "Jitasa.care" ดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจร จากฉีดวัคซีน ดูแลผู้ป่วย จนเสียชีวิต

เปิดตัวแพลตฟอร์ม "Jitasa.care" ดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจร จากฉีดวัคซีน ดูแลผู้ป่วย จนเสียชีวิต

เปิดตัวแพลตฟอร์ม "Jitasa.care" ดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจร จากฉีดวัคซีน ดูแลผู้ป่วย จนเสียชีวิต
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มวิศวกรอาสา ThaiFightCovid และ Developers อาสา ได้จัดทำ Digital map platform ภายใต้ชื่อ จิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care เป็นตัวกลางช่วยเหลือสังคมในการรายงานสถานการณ์โควิด-19 แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ รวมถึงอาสาสมัคร

524546

ตั้งแต่ จุดฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย การให้ปรึกษาแบบ Telemed  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลศพผู้เสียชีวิต ตลอดจนวัดที่ให้บริการฌาปนกิจ พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทั้งแพทย์ พยาบาล องค์กรเอกชน และประชาชน เพื่อรวมพลังช่วยเหลือประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยที่เดือดร้อนจากภัยโควิด

679781

ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด หรือ ThaiFightCovid ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อ 21 มีนาคม 2563 เพื่อนำความรู้ทางวิศวกรรมมาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ Covid 19  โดยมีสมาชิกกว่า 3,000 คน จากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และวิศวกร ปัจจุบันได้จัดทำ Digital map platform ในนามของ จิตอาสาดูแลไทย https://Jitasa.Care โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถร่วมเป็นจิตอาสากลุ่มต่างๆ ดังนี้

  1. อาสาข้อมูล update สถานะของสถานที่ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงปักหมุดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
  2. อาสาติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้ต้องการความช่วยเหลือและทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
  3. อาสาพาไป รับส่งผู้ป่วย ร่างผู้เสียชีวิต และสิ่งของอื่นๆ
  4. อาสาสาธารณะ ตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบสิ่งของ หรือ ประสานงานอื่นใดที่หน้างาน

ทั้งนี้ ระบบจิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care เป็นการร่วมมือของกลุ่ม ThaiFightCovid ภาคเครือข่าย แพทย์อาสา ทีมหมออาสา ไทยรอด สภาการแพทย์แผนไทย ศูนย์คุณธรรม ชมรมจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง AIS True และ DTAC พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ

นับจากการเริ่มเปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มมา 2 วัน ปัจจุบันมีอาสาสมัครจำนวน 5,118 ราย สมัครเข้ามา (โดยอาสาสมัครทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมก่อนรับเข้ามาเป็นอาสาสมัคร) มีจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือจำนวน 3,247 ราย และทำการช่วยเหลือไปแล้ว 651 ราย หรือประมาณ 20%

581409

เครือข่ายจิตอาสาดูแลไทย หวังเป็นหนึ่งในพลังบวกที่บูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

สมัครเป็นจิตอาสา และขอความช่วยเหลือที่  https://Jitasa.Care หรือติดต่อประสานงานได้ที่ https://www.facebook.com/Jitasa.Care/, Platform: https://jitasa.care , https://youtu.be/cH5zB5oddAs

 

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ เปิดตัวแพลตฟอร์ม "Jitasa.care" ดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจร จากฉีดวัคซีน ดูแลผู้ป่วย จนเสียชีวิต