Samsung Galaxy A80 ได้รับการอัปเดตในเดือนกรกฎาคม 2021 อย่างเป็นทางการ

Samsung Galaxy A80 ได้รับการอัปเดตในเดือนกรกฎาคม 2021 อย่างเป็นทางการ

Samsung Galaxy A80 ได้รับการอัปเดตในเดือนกรกฎาคม 2021 อย่างเป็นทางการ
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

แม้ว่า Samsung Galaxy หลายรุ่นได้มีการอัปเดตหลากหลายรุ่น และ Patch ความปลอดภัยหลากหลายรุ่น ล่าสุดนี้ Samsung Galaxy A51 และ Galaxy A80 ได้รับการอัปเดต Android ในเรื่องความปลอดภัย

ในการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นเวอร์ชั่น A805FXXS6DUG3 มาพร้อมกับ Patch ความปลอดภัยเดือน กรกฎาคม อย่างเป็นทางการ และตอนนี้ลงไปในหลายประเทศในยุโรป ส่วนในประเทศคงต้องรอดูกันต่อไป สำหรับการอัปเดตจะต้องเช้าไปที่ Setting (ตั้งค่า) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดต)