Instagram เพิ่มฟีเจอร์แปลข้อความใน Stories ได้มากถึง 90 ภาษา

Instagram เพิ่มฟีเจอร์แปลข้อความใน Stories ได้มากถึง 90 ภาษา

Instagram เพิ่มฟีเจอร์แปลข้อความใน Stories ได้มากถึง 90 ภาษา
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

Instagram ถือว่าเป็นอีก Apps ที่มีการใช้งานในหลายๆ ชาติออกมาแต่บางทีการสื่อสารอาจจะให้หลายคนไม่เข้าในเพราะภาษาของเขาอาจจะทำให้สามารถสื่อสารได้

 batch_ig

ล่าสุดนี้ Instagram ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์แปลภาษาในส่วนของ Stories โดยมีการกดปุ่ม See Translate โดยสามารถดูแปลในเรื่องของการแปลโดยจะรองรับ 90 ภาษา ทั้งนี้รองรับแค่เฉพาะข้อความแต่ว่าไม่ได้รองรับการแปลด้วยเสียง และคาดว่าจะเพิ่มการเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติ ก็อาจจะมีฟีเจอร์การแปลอัตโนมัติเร็วๆ นี้