Google Maps เพิ่มลูกเล่นใหม่สามารถดูความหนาแน่นของรถเมล์ และรถไฟได้ในอีก 100 ประเทศ

Google Maps เพิ่มลูกเล่นใหม่สามารถดูความหนาแน่นของรถเมล์ และรถไฟได้ในอีก 100 ประเทศ

Google Maps เพิ่มลูกเล่นใหม่สามารถดูความหนาแน่นของรถเมล์ และรถไฟได้ในอีก 100 ประเทศ
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

Google Maps เป็นอีกโปรแกรมที่นักเดินทางหลายคนเลือกใช้งานมาและมีฟีเจอร์ดูความหนาแน่นในระบบขนส่งมวลชนมาตั้งแต่ปี 2019 แล้วโดยมีการเปิดมาให้รับชมตั้งแต่ 200 ประเทศแล้ว และตอนนี้ได้มีการขยายเพิ่มเป็น 1 หมื่นหน่วยงาม และใน 100 ประเทศ

 

นอกจากนี้ในตัว Google Maps ได้มีการเพิ่มการแสดงว่าในรถไฟแต่ละขบวนมีความหนาแน่นแค่ไหน ซึ่งฟีเจอร์นี้ทดลองในหลายเมืองเช่น นิวยอร์ก และ ซิดนีย์ เป็นต้น และขยายไปยังประเทศอื่นในอนาคต

 batch_89d42ad5da7636bb9fc6f02

Timeline Insights จะเป็น Tab ดูเวลาย้อนหลังว่าเราใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหน และใช้เวลานาแค่ไหน โดยต้องเป็นผู้ใช้ Android จะเป็นโหมด Location History และรวมไปถึงโหมดรีวิวร้านอาหารให้เราเขียนรีวิวได้ง่ายขึ้น แต่ว่าใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา เท่านั้นในเวลานี้