WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้เข้าร่วมคอลกลุ่มได้กลางคันแล้ว

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้เข้าร่วมคอลกลุ่มได้กลางคันแล้ว

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้เข้าร่วมคอลกลุ่มได้กลางคันแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันนี้ WhatsApp ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับการโทรแบบกลุ่มให้ผู้ใช้หรือสมาชิกเข้าร่วมกลางคันได้แล้ว จากเดิมจะสามารถเข้าร่วมการโทรกลุ่มได้เฉพาะในตอนเริ่มการโทรเท่านั้น ที่จะมีการโทรไปยังสมาชิกให้เข้าร่วม ซึ่งถ้าหากพลาด หรือกดวางก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการโทรได้

การเพิ่มฟีเจอร์การร่วมการโทรระหว่างสายในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะวางสายในตอนแรก และเข้าร่วมในภายหลัง หรือสามารถวางสายและเข้าร่วมใหม่ได้ตลอดเวลา

อีกทั้งยังมีการเพิ่มหน้าจอข้อมูลการโทร เพิ่มใช้ผู้ใช้สามารถเห็นได้ว่าใครอยู่ในการโทรบ้าง หรือถูกเชิญแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วม รวมถึงยังสามารถกด “Ignore” เพื่อปฏิเสธคำเชิญแต่ยังคงสามารถเข้าร่วมในภายหลังได้เช่นเดิม

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้เข้าร่วมคอลกลุ่มได้กลางคันแล้ว

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้เข้าร่วมคอลกลุ่มได้กลางคันแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook