Apple เผยแก้อัปเดต Software ไม่ได้เพราะพื้นที่ไม่พอใน iOS 15, iPadOS 15 และ watchOS 8

Apple เผยแก้อัปเดต Software ไม่ได้เพราะพื้นที่ไม่พอใน iOS 15, iPadOS 15 และ watchOS 8
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการบน iOS, iPadOS รวมไปถึง watchOS พบปัญหาว่าถ้าพื้นที่ความจำเหลือน้อยกว่า 500MB จะไม่สามารถอัปเดตได้ ล่าสุดตอนนี้ Apple เพิ่มเติมว่าถ้าเป็น iOS 15, iPadOS 15 รวมไปถึง watchOS 8

โดยการแจ้งเตือนนั้นจะมีข้อความบอกว่า You can now update your device using Software Update if less than 500 MB of storage is available. (78474912) ทั้งนี้ Apple ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยเฉะพากรณีตัวอัปเดตที่มีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ง่ายมากคือ จัดการพื้นที่ให้เพียงพอลบ Apps ที่ไม่จำเป็นออกกน่าน่าจะเพียงพอล้วครับ