Windows 11 มีการบังคับให้ใช้งาน Microsoft Account ถึงจะ Login เข้าได้ยกเว้นรุ่น Pro

Windows 11 มีการบังคับให้ใช้งาน Microsoft Account ถึงจะ Login เข้าได้ยกเว้นรุ่น Pro

Windows 11 มีการบังคับให้ใช้งาน Microsoft Account ถึงจะ Login เข้าได้ยกเว้นรุ่น Pro
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในปัจจุบัน จะมีการเข้าเครื่องได้ทั้งหมด 2 รูปแบบคือ การใช้ Microsoft Account หรือ จะเข้าผ่านเครื่องได้โดยตรง แต่สำหรับใน Windows 11 นั้นอาจจะเหลือเพียงแบบเดียว

เพราะมีการค้นพบว่าใน Windows 11 จะบังคับว่าต้องเข้าระบบด้วย Microsoft Account เท่านั้น แต่ก็มีข้อยกเว้นคือ ถ้าคุณใช้รุ่น Windows 11 Pro ก็จะไม่ต้องใช้ Microsoft Account ก็ได้

เหตุผลที่ Microsoft ถึงพยายามผลักดันการใช้งานบัญชีออนไลน์กับระบบปฏิบัติการใหม่เพราะว่าจะได้เชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ง่ายอย่างเช่น Microsoft OneDrive เป็นต้น และเป็นการลดขั้นตอนในการเข้าสู่บัญชีที่มีหลายขั้นตอนให้จบในครั้งเดียวก็เป็นได้ แลกกับความไม่สะดวกที่ต้องนำบัญชีมาใส่เท่านั้นเอง

ส่วนคนที่สงสัยว่า Microsoft Account นั้นคืออะไร คำตอบคือ บัญชีที่เป็นของ Hotmail, live, windowslive, Outlook เป็ตต้น