Twitter เตรียมเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้าด้วยบัญชี Google เร็วๆ นี้

Twitter เตรียมเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้าด้วยบัญชี Google เร็วๆ นี้

Twitter เตรียมเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้าด้วยบัญชี Google เร็วๆ นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การเข้าใช้งานของ Twitter ส่วนมากจะต้องใช้อีเมล หรือ @ ของผู้ใช้งาน บางคนบอกว่าไม่สะดวก รวมถึงใครจะสมัครใหม่จะต้องการกรอกข้อมูลซึ่งบางครั้งไม่สะดวกเท่าไหร่ ล่าสุดนี้ Jane Wong หนึ่งในนักพัฒนาของ Twitter ได้มีการเปิดแสดงผลหน้าจอ โดยจะมีทั้ง Sign up, Login และ Continue With Google ซึ่งเป็นปุ่มใหม่ล่าสุด

 

ทั้งนี้ปุ่มนี้ยังคงพัฒนาก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นการ อย่างไรก็ตามบัญชี Twitter ที่เปิดก่อนหน้านี้อาจจะมีการให้ผู้ใช้งาน Google อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวจาก Google ได้โดยตรง สำหรับการใช้งานของบัญชี Google แม้ว่าจะสะดวกเพราะสามารถใข้งานได้ในบัญชีเดียวกัน รหัสดียวกัน แต่ว่าอาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้ถ้าข้อมูลของฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี และอาจจะทำให้ถูกแบนจาก Twitter ได้ในอนาคต หากไม่ระวัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook