TiMi ในเครือเทนเซ็นต์ ชวนนักศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศ

TiMi ในเครือเทนเซ็นต์ ชวนนักศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศ

TiMi ในเครือเทนเซ็นต์ ชวนนักศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

TiMi ในเครือเทนเซ็นต์ ชวนนักศึกษาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศ ผ่านการแข่งขัน ‘Green Game Jam for Youth’ ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ป่าและมหาสมุทร เทนเซ็นต์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย  สนับสนุนให้นักศึกษานำเกมไปเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทในเครือเทนเซ็นต์ ทั้ง TiMi Studio Group (TiMi) และ Tencent Institute of Games ประกาศจัด ‘Green Game Jam for Youth’ การแข่งขันออนไลน์ระดับนานาชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Green Game Jam  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Playing for the Planet Alliance ที่ริเริ่มและสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ (UN)

Green Game Jam for Youth เป็นการแข่งขันสำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์เกมที่มีแนวคิดหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยการแข่งขันนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของวงการวิดีโอเกม สำหรับโทรศัพท์มือถือ คอนโซล และคอมพิวเตอร์ (พีซี) มาแบ่งปันความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นนับพันล้านคนลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้องธรรมชาติของเรา

untitled-1

นายก​ฤตธี มโนลีหกุล รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “Green Game Jam for Youth สะท้อนพันธกิจของเทนเซ็นต์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเกมมาเป็นสื่อในการปกป้องโลกของเราตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ”

“เทนเซ็นต์ มุ่งมั่นที่จะยกระดับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม (tech for good) ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน การแข่งขันนี้ไม่เพียงจะช่วยกระตุ้นนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ในไทยให้ตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น แต่ยังจะช่วยส่งมอบเครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีต่อไป” นายก​ฤตธีกล่าวเสริม

 เกมมีพลังอำนาจที่จะช่วยสร้างการรับรู้ในเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลก และเกมยังสามารถให้ความรู้ในเรื่องวิธีการที่เราจะสามารถกระทำหรือแก้ไขได้ เพื่อให้เราสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น เทนเซ็นต์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการแข่งขันนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีบันดุงในประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอเชียแปซิฟิกในประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน (DigiPen) ประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมายที่เตรียมเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

ดร. พัฒนพล เหรียญโมรา หัวหน้าภาควิชาเกมและอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกับเทนเซ็นต์ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยกรุงเทพเล็งเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากอินเตอร์แอคทีฟมีเดียเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกสามารถเชื่อมถึงกันหมด เรามุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพทั้งทางด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และธุรกิจ เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถนำนวัตกรรมต่างๆ ไปแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้ เราต้องการให้บัณฑิตได้นำความคิดสร้างสรรค์ที่มีไปใช้ ไม่เฉพาะในเรื่องการส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แต่รวมถึงการส่งมอบสิ่งที่จำเป็นต่อประชากรทั่วโลก เช่นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการแข่งขันในระดับเยาวชนครั้งนี้

ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความเห็นถึงพลังของเกมที่สามารถสร้างสรรค์ความเป็นไปได้อย่างไม่รู้จบว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านการออกแบบและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ไปต่อยอดในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ ซึ่งการแข่งขัน Green Game Jam for Youth ถือเป็นช่องทางที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้แสดงฝีมือและศักยภาพ”

การแข่งขันระดับเยาวชนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักศึกษาจากมากกว่า 300 มหาวิทยาลัย ในประเทศจีน อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเกมและการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการสัมมนาออนไลน์ รวมถึงคอร์สการเรียนรู้จาก Tencent Institute of Games และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมอีกมากมาย

green-game-jam-for-youth_1

เยาวชนผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเงินรางวัลดังนี้: รางวัลเหรียญทอง “Gold” จะได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รางวัลเหรียญเงิน “Silver” จะได้รับเงินรางวัล 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รางวัลเหรียญทองแดง “Bronze” จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และรางวัลชมเชย “Honorary” จะได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ผลงานจากการแข่งขันในครั้งนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร

 

เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ของ TiMi ที่ https://www.timistudios.com/green-game-jam-for-youth/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook