Apple ให้ทุนกับผู้ผลิตกระจก Corning อีก 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนากระจกให้แข็งแรงมากขึ้น

Apple ให้ทุนกับผู้ผลิตกระจก Corning อีก 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนากระจกให้แข็งแรงมากขึ้น

Apple ให้ทุนกับผู้ผลิตกระจก Corning อีก 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนากระจกให้แข็งแรงมากขึ้น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Apple เป็นอีกบริษัทที่มีการจ้างให้ Corning ผลิตกระจกหับกับมือถือของตัวเองและ Gadget อื่นๆ เช่นเดียวกัน บางครั้งเองก็ต้องมีการลงทุนเกิดขึ้น ล่าสุดนี้ Apple ได้มีการเพิ่มการลงทุนกับกมรพัฒนากระจกและเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในสหรัฐ ผ่านกองทุน Advanced Manufacturing Fund

 

ก่อนหน้านี้ Corning ได้รับเงินจากกองทุนดังกล่าวกว่า 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2017 แลเพิ่ในปี 2019 อีก 250 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ รวมตอนนี้ 495 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

 apple_awards-corning-an-addit

โดยการลงทุนครั้งนี้ก็ทำให้ได้ผลิตกระจกแบบ Ceramic Shield ที่มีความแข็งแรงมากมาใช้กับ iPhone 12 Series แต่อนาคตจะมีอะไรออกมาเราก็ต้องต้องติดตามกันต่อไป

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ Apple ให้ทุนกับผู้ผลิตกระจก Corning อีก 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนากระจกให้แข็งแรงมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook