Samsung Galaxy Watch และ Galaxy Watch3 พร้อมกับอัปเดตเพิ่มความเสถียรของ Wi-Fi แล้วนะ

Samsung Galaxy Watch และ Galaxy Watch3 พร้อมกับอัปเดตเพิ่มความเสถียรของ Wi-Fi แล้วนะ

Samsung Galaxy Watch และ Galaxy Watch3 พร้อมกับอัปเดตเพิ่มความเสถียรของ Wi-Fi แล้วนะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในที่สุด Samsung Galaxy Watch และ Samsung Galaxy Watch3 รุ่นใหม่ล่าสุดก็ได้รับการอัปเดตอย่างเป็นทางการ แม้ว่าอาจจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาสักระยะเวลาหนึ่ง กับ Firmware รุ่น R80xXXU1FUD1 และ R84xXXU1BUD1 โดยตอนนี้มีการอัปเดตได้แล้วในบางประเทศ

 

การอัปเดตจะต้องผ่าน Apps  Galaxy Wearable เท่านั้น ซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้จะเน้นเรื่องขงอความเสถียรในการใช้งานเป็นหักเท่านั้นจะไม่ได้มีเรื่องอื่นเข้ามา ส่วนฟีเจอร์ทั้งเรื่องการวัดระดับ Oxygen ในเลือดก็สามารถทำได้แล้วตั้งแต่การอัปเดตครั้งก่อน ดังนั้นใครใช้อยู่ลองเช็คว่ามีการอัปเดตแล้วหรือยังก็น่าจะดีครับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook