Instagram เปิดตัวฟีเจอร์กรองคนมาพูดคุยใน Direct Message ที่ไม่เหมาะสมได้

Instagram เปิดตัวฟีเจอร์กรองคนมาพูดคุยใน Direct Message ที่ไม่เหมาะสมได้

Instagram เปิดตัวฟีเจอร์กรองคนมาพูดคุยใน Direct Message ที่ไม่เหมาะสมได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Instagram เป็นอีกโปรแรกมหนึ่งที่มีการปรับปรุงฟีเจอร์มากขึ้นและโดยเฉพาะ Direct Message นอกจากจะไปรวมกับ Facebook Messenger ได้แล้ว ล่าสุดนี้ยังสามารถตั้งให้เป็น DM Request ให้เราสามารถเลือกพูดคุยกับคนที่ไม่ได้ขอติดตามเราก็ได้เช่นเดียวกัน

และยังมี Privacy Setting เพื่อให้คุณควบคุมรวมถึงขำที่เราไม่อยากเห็น เราสามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกัน และนอจกากนี้ยังสามารถ Block หรือ Report เมื่อมีเหตุที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้ทุกคน แต่จะทยอยเปิดให้บริการทั่วโลกเร็วๆ นี้

dm2

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook