PayPal จะให้ผู้ใช้บริการในสหรัฐฯ แปลงเงินสกุลดิจิตอลเป็นเงินตราเพื่อชำระค่าสินค้าได้

PayPal จะให้ผู้ใช้บริการในสหรัฐฯ แปลงเงินสกุลดิจิตอลเป็นเงินตราเพื่อชำระค่าสินค้าได้

PayPal จะให้ผู้ใช้บริการในสหรัฐฯ แปลงเงินสกุลดิจิตอลเป็นเงินตราเพื่อชำระค่าสินค้าได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในไม่ช้าผู้ใช้บริการ PayPal ในสหรัฐฯ จะสามารถใช้ crypto currency หรือเงินสกุลดิจิทัลที่ตนมีอยู่เพื่อจ่ายค่าสินค้าให้กับผู้ขายได้หลายล้านรายทั่วโลก

โดยผู้ใช้ PayPal ที่มีเงินดิจิทัลสกุล Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash และ Litecoin ใน Digital Wallet ของ PayPal จะสามารถแลกเงินดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่งให้เป็นเงินตราสกุลต่างๆ เพื่อจ่ายค่าสินค้าตอนเช็กเอาท์ได้โดยอาศัยแอปเรียกว่า Check out with Crypto

การประกาศของ PayPal เรื่องนี้มีขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่บริษัทรถยนต์ Tesla ได้ประกาศว่าจะยอมรับการชำระเงินค่าซื้อรถด้วย Bitcoin อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างระหว่างระบบของ PayPal กับ Tesla ก็คือขณะที่ Tesla นั้นยอมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin โดยตรงแต่ผู้ใช้ PayPal จะต้องแปลงเงินสกุลที่ตนมีอยู่ใน Digital Wallet ให้เป็นเงินตราสกุลต่างๆ ก่อนที่จะชำระเงินให้กับผู้ขาย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook