YouTube จะทดสอบซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike ป้องกันความรู้สึกของ YouTuber

YouTube จะทดสอบซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike ป้องกันความรู้สึกของ YouTuber
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

YouTube เป็นอีกช่องทางการเสพวิดีโอของผู้ใช้งานทั่วไป และสร้างสรรค์โดยเหล่า YouTuber หรือนักสร้างสรรค์ แต่เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของนักสรรค์เหล่านี้ YouTube ได้มีการทดสอบให้ซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike แต่ถูกไปซ่อนไว้ใน YouTube Studio แทน

istock-1186461250

การทำแบบนี้ YouTube มองเห็นว่า การเห็นยอด Dislike เยอะๆ อาจจะเป็นการกระตุ้นแคมเปญหรือพฤติกรรมก่อกวนทำให้เกิดการแห่กด ซึ่งผู้สร้างสรรค์มักใช้ตัวเลขเหลานี้ และ Comment มาปรับปรุงเนื้อหาของตัวเองมากกว่า แต่ฟีเจอร์นี้ยังทดสอบกับบางกลุ่มเท่านั้น