YouTube จะทดสอบซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike ป้องกันความรู้สึกของ YouTuber

YouTube จะทดสอบซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike ป้องกันความรู้สึกของ YouTuber

YouTube จะทดสอบซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike ป้องกันความรู้สึกของ YouTuber
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

YouTube เป็นอีกช่องทางการเสพวิดีโอของผู้ใช้งานทั่วไป และสร้างสรรค์โดยเหล่า YouTuber หรือนักสร้างสรรค์ แต่เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของนักสรรค์เหล่านี้ YouTube ได้มีการทดสอบให้ซ่อนตัวเลขของปุ่ม Dislike แต่ถูกไปซ่อนไว้ใน YouTube Studio แทน

istock-1186461250

การทำแบบนี้ YouTube มองเห็นว่า การเห็นยอด Dislike เยอะๆ อาจจะเป็นการกระตุ้นแคมเปญหรือพฤติกรรมก่อกวนทำให้เกิดการแห่กด ซึ่งผู้สร้างสรรค์มักใช้ตัวเลขเหลานี้ และ Comment มาปรับปรุงเนื้อหาของตัวเองมากกว่า แต่ฟีเจอร์นี้ยังทดสอบกับบางกลุ่มเท่านั้น

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook