WhatsApp จะใช้งานไม่ได้! ถ้าไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่

WhatsApp จะใช้งานไม่ได้! ถ้าไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่

WhatsApp จะใช้งานไม่ได้! ถ้าไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

WhatsApp ยืนยันเองเมื่อเดือน มกราคม ที่ผ่านมาว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือน ผู้ใช้งานที่ไม่ยอมรับนโยบายฉบับใหม่จะไม่สามารถอ่านข้อความจากแอป รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ที่สำคัญได้ทั้งหมด

TechCrunch เปิดเผยอีเมลที่ได้รับจากหนึ่งในพาร์ตเนอร์ของ วอตส์แอปป์ ว่า ผู้ใช้งานท่านใดที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ จะไม่สามารถอ่านหรือส่งข้อความจากแอป แต่ วอตส์แอปป์ จะยอมให้เห็นข้อความบางส่วน เช่น การแจ้งเตือน และการรับสาย

แต่การยอมให้เห็นข้อความบางส่วนจะใช้งานได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น ก่อนที่ฟีเจอร์เหล่านี้ก็จะถูกปิดไป และหลังจากวันที่ 15 พ.ค. แล้ว ผู้ใช้บริการยังสามารถยอมรับนโยบายนี้ได้เสมอ แต่ถ้าบัญชีไม่มีการใช้งานนาน 120 วัน บัญชีก็จะถูกลบ

นอกจากนี้ในอีเมลยังแนบลิงก์ คําถามที่พบบ่อย (FAQ) อธิบายเหตุผล และรายละเอียดสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการยอมรับนโยบายนี้ โดยทางเลือกจะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะลบบัญชี วอตส์แอปป์ แบบถาวร หรือเลือกที่จะเก็บประวัติแชทไว้เพื่อย้ายแชทไว้กับแอปอื่น เช่น Telegram

วอตส์แอปป์ ยังอธิบายเสริมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่อีกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะผลโดยตรงกับฟีเจอร์ทางธุรกิจเท่านั้น ในเรื่องของข้อมูลแชทต่างของผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น และเรายังยืนยันที่จะให้ความโปร่งใสสำหรับวิธีการเก็บข้อมูลส่วนตัว และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ถึงแม้ว่าก่อนหน้า วอตส์แอปป์ จะออกมาบอกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แต่ก็ทนกระแสต่อต้านจากผู้ใช้งานไม่ไหว วอตส์แอปป์ จึงออกมาแก้ต่างว่า มีผู้ใช้งานจำนวนมากค่อนข้างสับสน และเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายใหม่ ทางเราเป็นกังวลมาก จึงขอเลื่อนเวลาบังคับใช้ออกไปในช่วงเดือน พฤษภาคม แทน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook