Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020 : เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020 : เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020 : เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

มีรายงานจากสื่อในประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้ไม่ถึงหลัก 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020 นี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวระบุว่า เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2020 ที่ผ่านมานั้น Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือไปได้ 189 ล้านเครื่อง โดยคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายภายในสิ้นปี 2020 อาจอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านเครื่อง

Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

ทั้งนี้ Samsung ได้ตั้งเป้าจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในปี 2021 เอาไว้ที่ 307 ล้านเครื่อง ซึ่งจะเป็นสมาร์ตโฟนจำนวน 287 ล้านเครื่อง โดยจะเน้นที่การขยายตลาดสมาร์ตโฟนระดับกลาง, สมาร์ตโฟน 5G ระดับเริ่มต้น และสมาร์ตโฟนพับจอได้ ส่วนที่หลือจะเป็นฟีเจอร์โฟน

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020 : เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020  เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี
Samsung จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่า 300 ล้านเครื่อง ในปี 2020  เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี