AIS จับมือกับ กระทรวงทรัพย์ฯ ชวนคนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ให้ถูกต้อง

AIS จับมือกับ กระทรวงทรัพย์ฯ ชวนคนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ให้ถูกต้อง

AIS จับมือกับ กระทรวงทรัพย์ฯ ชวนคนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ให้ถูกต้อง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

AIS จับมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สื่งแวดล้อม ผลักดันให้คนไทยไร้ E-Waste สู่วาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการจัดการ และสร้างความรู้และตระหนักถึงเรื่องของขยะ อิเล็คทรอนิค ให้มากขึ้น ทุกวันนี้ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น 400,000 ต่อปี แต่ถูกจัดการอย่างถูกต้องเพียง 500 ตัน โดยมากมักจะเก็บเก็บตามบ้าน หรือ ขายเป็นสินค้ามือ 2 และมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ มากว่า 900 ตัน

ในปี 2560 มีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 50,000 ตัน และยังมีการจัดการที่ยังไม่ถูกต้องทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เป็นองค์กรที่มีการดูแลเรื่องของสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มโครงการ คนไทยไร้ E-Waste เพื่อให้คนไทยตระหนักเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบไปด้วย Smart Phone, Tablet, แบตเตอรี่มือถือ, Power Bank, หูฟัง, สายชาร์จ เป็นต้น ตอนนี้มีจุดรับทิ้งกว่า 2,300 แห่ง และส่งผลให้มีการทำลายอย่างถูกต้อง

AIS เองได้แบ่งในเรื่องของโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ด้วย 3 รูปแบบได้แก่

  • Awareness ตระหนักรู้ในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 และรวมถึงความรู้ที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  • Engagement การขยายผลให้เกิดการทำจริง ด้วยการตั้งจุดและให้คะแนนสิ่งแลกเปลี่ยนเช่นการได้คะแนน AIS Point และอื่นๆ อีกมากมาย
  • Zero Land Fill สำหรับในเรื่องของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการขยะที่กลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้อง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สามารถรวมรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 6.3 ล้านตัน และ AIS ได้นำไปรวบรวมจัดเก็บจากจุดรับทิ้งไปส่งกับบริษัท เทส จำกัด ผู้เชียวชาญในเรื่องการรีไซลเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจำกัดแบบ Zero Landfill หรือ การจัดการเพื่อนำกลับมาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

โดยมี รมว.ทส. เป็นประธานมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา

และภาคีเครือข่าย ทส. ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ สายชาร์จ แบตเตอรี่ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ และนำไปจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายได้จากการรีไซเคิล จะนำไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป

สำหรับผู้คนที่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, Tablet, แบตเตอรี่มือถือ, Power Bank, หูฟัง, สายชาร์จ หรือขยะที่เกี่ยวข้องเช่น Gadget ที่มีแบตเตอรี่ และไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหน สามารถมาทิ้งกับถังขยะ E-Waste ทั้ง 2,300 แห่ง หรือในเครือของภาคี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ ของ AIS จับมือกับ กระทรวงทรัพย์ฯ ชวนคนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ให้ถูกต้อง