กสท โทรคมนาคมผนึกโอบีโอเอ็น นำร่องเปิดฟรีไวไฟ 200 จุดทั่ว กทม. เริ่ม ก.พ.2564

กสท โทรคมนาคมผนึกโอบีโอเอ็น นำร่องเปิดฟรีไวไฟ 200 จุดทั่ว กทม. เริ่ม ก.พ.2564
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ลงนามร่วมกับ รัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด (OBON) ในบันทึกความร่วมมือการให้บริการ Free WiFi Service

ความร่วมมือระหว่าง แคท และ โอบีโอเอ็น จะเป็นการนำทรัพยากรที่มีของทั้งสองหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Free WiFi ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีมากขึ้น

128449252_3610187955701620_65

ทั้งนี้ เบื้องต้น แคท จะนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 200 จุด โดยมุ่งเน้นติดตั้งในสถานที่ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร และการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประชาชนจะสามารถใช้บริการ Free WiFi นี้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564