กสท โทรคมนาคมผนึกโอบีโอเอ็น นำร่องเปิดฟรีไวไฟ 200 จุดทั่ว กทม. เริ่ม ก.พ.2564
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/hi/0/ud/303/1517493/5.jpgกสท โทรคมนาคมผนึกโอบีโอเอ็น นำร่องเปิดฟรีไวไฟ 200 จุดทั่ว กทม. เริ่ม ก.พ.2564

กสท โทรคมนาคมผนึกโอบีโอเอ็น นำร่องเปิดฟรีไวไฟ 200 จุดทั่ว กทม. เริ่ม ก.พ.2564

2020-12-03T16:16:21+07:00
แชร์เรื่องนี้

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ลงนามร่วมกับ รัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด (OBON) ในบันทึกความร่วมมือการให้บริการ Free WiFi Service

ความร่วมมือระหว่าง แคท และ โอบีโอเอ็น จะเป็นการนำทรัพยากรที่มีของทั้งสองหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Free WiFi ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีมากขึ้น

128449252_3610187955701620_65

ทั้งนี้ เบื้องต้น แคท จะนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 200 จุด โดยมุ่งเน้นติดตั้งในสถานที่ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร และการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประชาชนจะสามารถใช้บริการ Free WiFi นี้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564