Twitter เพิ่มระบบเตือนผู้ใช้ เมื่อมีการ Retweet ข้อความที่มีการโต้แย้ง อย่างเป็นทางการ

Twitter เพิ่มระบบเตือนผู้ใช้ เมื่อมีการ Retweet ข้อความที่มีการโต้แย้ง อย่างเป็นทางการ

Twitter เพิ่มระบบเตือนผู้ใช้ เมื่อมีการ Retweet ข้อความที่มีการโต้แย้ง อย่างเป็นทางการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ทวิตเตอร์เองเป็นอีก Social Network ที่เน้นเรื่องของการส่งข้อความออกมาและหลายคนที่มีการใช้อาจจะส่งข้อความที่ทำให้เกิดการโต้แย้งได้ในสังคมแห่งนี้ เกิดขึ้นเป็นประจำ ล่าสุดนี้ Twitter ได้มีการเพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อคุณจะ Retweet ข้อความดังกล่าว

การทำงานของฟีเจอร์นี้ เมื่อกำลังจะกด Like หรือ Retweet ระบบจะขึ้นมาเตือนก่อน และระบบจะถามเพื่อยืนยันว่าจะเผยแพร่ข้อความต่อไปหรือไม่ ซึ่งการเปิดฟีเจอร์นี้ก็สอดคล้องกับข้อความในช่วง COVID-19 กว่า 29% ที่มีการถูกระงับเอาไว้เพราะเนื้อไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อหวังการลดการ Retweet หรือ Like สถานะที่ไม่น่าเชื่อถือในอนาคต ต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook