Samsung ส่ง OneUI 2.5 รุ่นใหม่ ให้กับ Galaxy S10 Series ครบทุกรุ่นทั้งรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่

Samsung ส่ง OneUI 2.5 รุ่นใหม่ ให้กับ Galaxy S10 Series ครบทุกรุ่นทั้งรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่

Samsung ส่ง OneUI 2.5 รุ่นใหม่ ให้กับ Galaxy S10 Series ครบทุกรุ่นทั้งรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

OneUI 2.5 เป็น Interface ใหม่ของ Samsung ที่ปล่อยมาตั้งแด่มือถือรุ่นแรกคือ Galaxy Note20 Series แล้วไล่มาทั้ง Galaxy S20 Series, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold2 รวมถึง Galaxy Note10 Series ล่าสุดใครใช้ Gaalxy S10 ก็มีข่าวดี 

ล่าสุดนี้ตอนนี้ปล่อยอัปเดต Samsung OneUI แล้ว โดยมีเลข Build คือ G973FXXU8DTH7/G973FOXM8DTH7/G973FXXU8DTH7 โดยมีขนาด 963 MB สามารถรองรับทั้ง Pro Video Camera, Samsung Dex Wireless, Bitmoji Sticker เป็นต้น ใครใช้อยู่อย่าลืมเช็คอัปเดตด้วยนะครับ