Canon เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง

Canon เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง

Canon เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

 สำหรับคนใช้ Image.canon และใช้งาน Google Photo ก็มีข่าวดีว่า ตอนนี้ทั้ง 2 ค่ายมีความร่วมมือครั้งใหม่โดยจะเปิดโอกาสให้กล้อง Canon ที่เชื่อมต่อ WiFi ได้สามารถโหลดภาพขึ้นไปเก็บบน Google Photo และดีกว่านั้นคือ ไม่ต้องใส่ SD Card ถ่ายภาพแล้วขึ้นไปเก็บใน Google Photo ได้โดยตรง ถือว่าเป็นข่าวดีมาก 

แต่จะใช้บริการนี้จะต้องมีจะต้องมีทั้ง กล้องที่รองรับบริการ image.canon และ สมาชิก Google One  วิธีการใช้งานมีดังนี้ 

  • เชื่อมต่อ WiFi กล้อง ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
  • เข้าไปที่กล้องและ Login ผ่าน Apps Image.Canon  
  • Login  สมาชิก Google One โดยมากแล้วก็คือ Google Account 

เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะทำให้กล้องถ่ายภาพแล้วโหลดผ่าน WiFi เพื่อให้ระบบอัปโหลดได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ SD Card เพื่ออัปโหลดเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงจาก Google Photos ได้อีกทันที ใครใช้กล้องค่ายนี้ลองใช้ดูนะ