Canon เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง

Canon เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ให้ Apps Image.canon สามารถอัปโหลดรูปจากกล้องเข้า Google ได้โดยตรง
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

 สำหรับคนใช้ Image.canon และใช้งาน Google Photo ก็มีข่าวดีว่า ตอนนี้ทั้ง 2 ค่ายมีความร่วมมือครั้งใหม่โดยจะเปิดโอกาสให้กล้อง Canon ที่เชื่อมต่อ WiFi ได้สามารถโหลดภาพขึ้นไปเก็บบน Google Photo และดีกว่านั้นคือ ไม่ต้องใส่ SD Card ถ่ายภาพแล้วขึ้นไปเก็บใน Google Photo ได้โดยตรง ถือว่าเป็นข่าวดีมาก 

แต่จะใช้บริการนี้จะต้องมีจะต้องมีทั้ง กล้องที่รองรับบริการ image.canon และ สมาชิก Google One  วิธีการใช้งานมีดังนี้ 

  • เชื่อมต่อ WiFi กล้อง ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
  • เข้าไปที่กล้องและ Login ผ่าน Apps Image.Canon  
  • Login  สมาชิก Google One โดยมากแล้วก็คือ Google Account 

เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะทำให้กล้องถ่ายภาพแล้วโหลดผ่าน WiFi เพื่อให้ระบบอัปโหลดได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ SD Card เพื่ออัปโหลดเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงจาก Google Photos ได้อีกทันที ใครใช้กล้องค่ายนี้ลองใช้ดูนะ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ image.canon