มาตรการความปลอดภัยการจัดงาน Thailand Mobile Expo ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

มาตรการความปลอดภัยการจัดงาน Thailand Mobile Expo ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

งาน Thailand Mobile Expo 2020 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา ทางผู้จัดงานได้มีการเตรียมมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกัน Covid-19 ไว้ อย่างดีเพื่อให้ผู้ที่มาออกบูธและผู้ที่เข้าชมงานมั่นใจ ว่าสามารถเข้าชมงานได้อย่างปลอดภัย

จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานตามจุดทางเข้าและบริเวณงาน