FCC ประกาศ Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการ

FCC ประกาศ Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการ

FCC ประกาศ Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการ
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

The Federal Communications Commission (FCC) หรือประมาณ กศทช. ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ จากข้อมูลของผู้บัญชาการ Brendan Carr บริษัทระบุว่า ทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกับ “คอมมิวนิสต์จีน” และตั้งใจจะมีส่วนร่วมในการโจรกรรมทางอุตสาหกรรม

การประกาศของ FCC ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทในสหรัฐฯ ไม่สามารถใช้กองทุน Universal Service Fund ของ FCC เพื่อ “ซื้อ, บำรุง, หรือปรับแต่งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เป็นของ Huawei และ ZTE ได้” นอกจากนี้สื่อต่างประเทศยังรายงานว่าเป็นความพยายามของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่พยายามถอนอุปกรณ์ที่เป็นของ Huawei และ ZTE ออกจากสหรัฐทั้งหมด

กระบวนการรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาจะยังคงดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทในสหรัฐยังสามารถทำธุรกิจกับ Huawei และ ZTE ในส่วนที่รัฐบาลอนุญาตเท่านั้น หากใครยังรอให้ Huawei มี Google Services งานนี้ก็คงบอกได้แค่ว่าความหวังน้อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ FCC ประกาศ Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการ

FCC ประกาศ Huawei และ ZTE เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการ