หัวเว่ยได้รับใบรับรองความปลอดภัย Common Criteria EAL4+ สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก

หัวเว่ยได้รับใบรับรองความปลอดภัย Common Criteria EAL4+ สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก

หัวเว่ยได้รับใบรับรองความปลอดภัย Common Criteria EAL4+  สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก

หัวเว่ย ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ได้รับใบรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Common Criteria (CC) ที่ระดับ Evaluation Assurance Level (EAL) 4+ สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก โดยใบรับรองดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์สถานีฐาน 5G ของหัวเว่ยได้มาตรฐานระดับแนวหน้าของโลก และสามารถมอบหลักประกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ 5G ไร้สาย

ทั้งนี้ Centro Criptológico Nacional (CCN) หน่วยงานผู้ออกใบรับรองของประเทศสเปน ได้ออกใบรับรองอย่างเป็นทางการให้กับซอฟต์แวร์ Huawei 5900 Series 5G gNodeB เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังจากดำเนินการประเมินตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของ Spanish IT Security Evaluation และ Certification Scheme โดยผลสรุปของเครื่องมือการประเมินในรายงานเทคนิคการประเมินนั้นสอดคล้องกับหลักฐานที่ใช้อ้างอิง

ใบรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน Common Criteria นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยแบ่งผล การประเมินออกเป็น 7 ระดับ และระดับ EAL4+ จัดเป็นระดับสูงสุด ซึ่งจะต้องมีการทดสอบและรับรองซอร์สโค้ด (รหัสต้นทาง) และยังเป็น “ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าสามารถนำไปปรับใช้กับสายการผลิตในปัจจุบัน ทั้งยังตอบโจทย์การนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้”

นายเจย์ เฉิน รองประธานหัวเว่ย เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “หัวเว่ยเชื่อว่าความไว้วางใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยข้อเท็จจริงต้องสามารถตรวจสอบได้ และการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานที่มีร่วมกัน ใบรับรองมาตรฐานที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของแวดวงอุตสาหกรรม คือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย”

ทั้งนี้ หัวเว่ยได้นำมาตรฐานและเงื่อนไขของใบรับรองความปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก
หลายองค์กรมาปรับใช้งาน เช่น CC และ FIPS มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังได้เชิญภาคส่วนอื่นมาร่วมตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของหัวเว่ยได้ใบรับรองความปลอดภัยมาแล้วมากกว่า 270 ใบ (รวมทั้งจาก CC, FIPS และ CSA)

เจย์กล่าวเสริมว่า “การได้รับใบรับรอง CC EAL4+ สำหรับผลิตภัณฑ์ 5G เป็นรายแรกของโลก ยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ของเรา โดยหัวเว่ยจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G อันเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประสบความสำเร็จในการผลักดันการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการใช้สัญญาณ 5G เชิงพาณิชย์”