Samsung ส่งสี Aura Blue ใหม่ล่าสุดให้กับ Galaxy S20+ ในเนเธอร์แลนด์ 

Samsung ส่งสี Aura Blue ใหม่ล่าสุดให้กับ Galaxy S20+ ในเนเธอร์แลนด์ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้มีข่าวการเผยโฉมสีขาวใหม่ของ Samsung Galaxy S20 Ultra พี่ใหญ่สุดของค่าย นอกจากส่วนและยังจำหน่ายแค่บางประเทศเท่านั้น แต่ล่าสุด Samsung ในยุโรปทยอยวางขาย Galaxy S20+ รุ่นกลางของค่ายทีละประเทศล่าสุดได้วางที่ เนเธอร์แลนด์กับสี Aura Blue  

ซึ่งสีดังกล่าวนั้นเคยวางใน Samsung Galaxy Note 10+ ที่วางขายในยุโรปมาก่อนเช่นเดียวกัน โดยวางขายในราคา 1,349 ยูโร หรือ 47,000 บาท แต่ก็มีทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเช่น T-Mobile และ Tele 2  

แต่สีดังกล่าวจะขายที่ไหนเพิ่มเติม ต้องติดตามตอนต่อไป