สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะกับโลกดิจิทัล

สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะกับโลกดิจิทัล

สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะกับโลกดิจิทัล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วิถีชีวิตในโลกของการทำงานและการเรียนได้เปลี่ยนไปอย่างมาก การทำงานจากที่บ้าน โรงเรียนก็ปรับวิธีการเรียน การสอน เช่น การเรียนจากที่บ้าน ทำให้ผู้ปกครองมีบทบาทและส่วนร่วมในการศึกษาของลูกๆมากขึ้นควบคู่ไปกับการทำงานที่บ้านไปด้วย

ในแต่ละวัน ผมจะต้องหาวิธีจัดสรรเวลาที่ใช้ไปในการเรียนผ่านหน้าจอกับกิจกรรมอื่นของลูก และบ่อยครั้งก็จะปรึกษากับเพื่อนๆ ถึงวิธีสร้างสมดุลของการเรียนรู้ทางกายภาพและดิจิทัลให้กับเด็กๆ

ปีที่แล้วเอชพีได้จัดทำการสำรวจใน 7 ประเทศ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเป็นแนวทางช่วยผู้ปกครองเสริมสร้างการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ผลสำรวจพบว่าการเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลต่างมีข้อดีที่ต่างกัน แต่หากนำทั้งสองแพลตฟอร์มมาใช้ผสมผสานกันจะส่งผลดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมในเนื้อหาของการเรียนรู้ เป็นการสร้างสมดุลระหว่างดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์

ผลการวิจัยยังได้พิจารณาถึงปฎิสัมพันธ์ของแม่ลูกในระหว่างการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น เด็กที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น มาก่อน  แต่ต้องเริ่มเรียนรู้เขียนตัวอักษรญี่ปุ่น การศึกษาพบว่า การใช้เครื่องมือที่เป็นสิ่งพิมพ์จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการเขียนและเรียนรู้ศัพท์ใหม่ โดยเด็กสามารถจดจำตัวอักษรได้แม่นยำกว่าเมื่อเทียบ  กับเด็กที่เรียนจากเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล แม้ว่าเด็กยุคใหม่จะคุ้นเคยกับการเล่นและเรียนรู้ผ่านเแท็บเล็ตก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้ด้วยซ้ำ

ในทางกลับกัน เด็กๆ ที่ใช้แท็บเล็ตร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์มักจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น โดยพวกเขาจะใช้เวลาทำกิจกรรมได้นานขึ้นถึง 12% และมีแนวโน้มที่จะถามคำถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจมากขึ้น การแสดงความเบื่อหน่ายก็ลดลง เด็กๆ มีรอยยิ้มและสนุกกับการเรียนนานขึ้นกว่า 15% เมื่ออยู่กับอุปกรณ์ดิจิทัลอาจมาจากสีสันและการได้โต้ตอบกับสิ่งที่เคลื่อนไหวบนจอนั่นเอง

ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นอาวุธทรงพลังในการผูกสัมพันธ์ผู้ปกครองกับเด็ก เพราะการเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและเด็กมากกว่าการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ปกครองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและเด็กจะสนองตอบต่อคำแนะนำของผู้ปกครองได้ดียิ่งขึ้น

carousel_language_frame03

การเรียนรู้เป็นโอกาสสร้างความผูกพันในครอบครัว

งานยิ่งยุ่งมากขึ้นเท่าไร การให้เวลากับคนในครอบครัวย่อมมีค่ามากยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นในทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ หรือพูดคุยในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ ผู้ปกครองอาจคิดว่าการศึกษาของเด็กควรเป็นหน้าที่ของครูซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะผู้ปกครองได้พลาดโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก และทิ้งโอกาสในการสร้างความผูกพันในครอบครัว ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ให้เขาเปิดรับความคิดใหม่ๆ และพัฒนาทักษะทางสังคม แม้ว่าครูจะเป็นผู้สอนหลัก แต่ผู้ปกครองก็มีบทบาทที่สำคัญยิ่งเช่นกัน

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ สนุกและเพลิดเพลิน

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ เอชพีได้พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสื่อการพิมพ์และดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัติจริงกับเด็กๆ ในการพัฒนาทักษะทางสังคมพร้อมๆ กับความสนุกเพลิดเพลิน และเพิ่มสมาธิในการเรียนรู้ โดยสามารถเข้าไปเลือกกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 2 ถึง 12 ปี ได้ที่เว็บ HP Print and Play โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมเด็กสู่โลกใบใหม่อย่างกล้าหาญ

อนาคตคือโอกาสใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่คาดคิด รวมถึงการเรียนรู้ของเด็กๆ

ในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่ง ผมเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของลูกๆ ให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้ปกครองทุกคนพยายามหาสมดุลให้กับเด็กยุคดิจิทัล ผลสำรวจพบว่า ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนรู้และการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของเด็ก ผมเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนให้ลูกหลานของเราสามารถเปิดรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ เด็กๆ จะต้องกระตือรือร้น ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าชีวิตในอนาคตข้างหน้าจะไปในทิศทางไหนก็ตาม 

ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook