Here Maps WeGo ถูกปล่อยให้โหลดผ่าน Huawei AppGallery แล้ววันนี้

Here Maps WeGo ถูกปล่อยให้โหลดผ่าน Huawei AppGallery แล้ววันนี้

Here Maps WeGo ถูกปล่อยให้โหลดผ่าน Huawei AppGallery แล้ววันนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากเป็นเรื่องราวกันมานานเมื่อ Google แบนไม่ให้ Huawei ติดตั้งโปรแกรมและบริการ (Google Mobile Service) จนทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างไร ล่าสุดก็มีข่าวดีหากใครอยากใช้โปรแกรมทำทาง เพราะล่าสุด Here Maps ได้ปล่อย Apps Here WeGo Maps ลง Huawei AppGallery 

 

สำหรับโปรแกรมนำทาง Here WeGo Maps จะมีการทำงานเหมือนกับโปรแกรมนำทางทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดนำทาง หรือ Turn By Turn ทั้งการเดิน, จักรยาน, รถยนต์ พร้อมกับ การนำทางทั้งบอกเรื่องของการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น และสามารถบอกได้มากถึง 1,000 ประเทศ และ 1,300 เมือง 

ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของ Huawei Mobile Service ที่มีโปรแกรมรองรับมากขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนใช้งาน และนอกจากนี้ Microsoft มีการติดตั้งโปรแกรมในมือถือ Huawei แล้ว 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook