SCB Easy Apps ประกาศเลิก Support ระบบปฏิบัติการเก่าทั้ง iOS และ Android

SCB Easy Apps ประกาศเลิก Support ระบบปฏิบัติการเก่าทั้ง iOS และ Android

SCB Easy Apps ประกาศเลิก Support ระบบปฏิบัติการเก่าทั้ง iOS และ Android
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Application ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB Easy ได้ออกมาประกาศเลิก Support กับระบบปฏิบัติกาทั้ง iOS และ Android จะทำให้เครื่องรุ่นเก่าไม่สามารถใช้งาน Application ดังกล่าวได้ โดยระบบปฏิบัติการที่จะใช้งานได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • Android 6.0 ขึ้นไป 
  • IOS 10.3.4 ขึ้นไป 
  • การ ROOT / Jailbreak ก็จะไม่สามารถรองรับ SCB Easy 

ทั้งหมดนี้มีผลในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป กรณีที่คุณใช้งาน ตั้งการโอนล่วงหน้าระบบจะยังคงทำงานอยู่ แต่ว่าจะทำธุรกรรมอื่นไม่ได้เท่านั้นเอง การประกาศดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของ Mobile Application  ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ออกมาก่อนหน้านี้  

แต่ระหว่างนี้ทีม Sanook Hitech มีคำแนะนำเบื้องต้นในการรับมือแบบง่ายๆ 

  • ลองใช้งานผ่าน Mobile Website ของธนาคาร ในการเข้ารหัส อาจจะไม่ได้รับความสะดวกแต่ก็ยังดีกว่าทำอะไรไม่ได้
  • อัปเดตระบบปฏิบัติการของเครื่องตามที่ผู้ผลิตกำหนดก่อนจะดีกว่า

แต่คำแนะนำที่ดีคือควรจะเปลี่ยนมาใช้มือถือรุ่นใหม่ที่ได้ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับ 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook