Samsung ทยอยปล่อยอัปเดตแก้ปัญหาหน้าจอเขียนใน Galaxy S20 Series เริ่มในยุโรป

Samsung ทยอยปล่อยอัปเดตแก้ปัญหาหน้าจอเขียนใน Galaxy S20 Series เริ่มในยุโรป

Samsung ทยอยปล่อยอัปเดตแก้ปัญหาหน้าจอเขียนใน Galaxy S20 Series เริ่มในยุโรป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การปล่อยอัปเดตรอบล่าสุดของ Samsung Galaxy S20 Series นอกจากปรับปรุงปัญหาเดิมเช่นระบบโฟกัสของกล้องที่ทำงานล่าช้าและไม่จับวัตถุเท่าที่ควร แต่กลับสร้างปัญหาใหม่คือหน้าจอเขียวที่ไม่พึงประสงค์ จนมีการรายงานกลับเพื่อปัญหา 

 ปัญหาหน้าจอเขียน

ล่าสุดตอนนี้ Firmware ดังกล่าวได้ออกมาแล้วมีชื่อเรียกว่า G98xBXXU1ATD3 (X = รหัสรุ่นเช่น 0 = S20, 5 = S20+, 8 = S20 Ultra) ซึ่งมีขนาด 154MB โดยนอกจากจอเขียวแล้วยังมีการปรับปรุงบางส่วนให้เกิดความเสถียรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องดูกันต่อไปว่า Samsung จะปล่อย Firmware นี้ใหกับในแต่ละประเทศเมื่อไหร่ 

 

สำหรับวิธีการอัปเดตให้เข้าไปที่ Setting (ตั้งค่า) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดต) 

Update: ล่าสุดเวลา 17:04 ในประเทศไทยได้รับการปล่อยอัปเดตนี้เช่นเดียวกัน

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook