สอนลงทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook

สอนลงทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook

สอนลงทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่รัฐบาลทยอยตรวจสอบและจ่ายเงินเยียวยาในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 ไปก่อนหน้านี้

ตอนนี้ก็ถึงเวลาของเกษตรกรที่จะได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 15,000 บาทแล้ว ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นคนละส่วนกับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจะไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้

เงินเยียวยา 15,000 บาทนี้ เป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และภัยแล้ง ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจสอบฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย

 1587114529569

เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐก้อนนี้ มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเกษตรกรรายเดิมและที่ดินแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรไว้ ซึ่งผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนก่อน โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ทาง www.farmer.doae.go.th ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการค้นหา จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดประเภทเกษตรกรและพืชผล ให้ถูกต้องตามกิจการที่เกษตรกรดำเนินการอยู่

 1587114551131

หากระบบแจ้งว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก็สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หรือจากเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งนำเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง ไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งผู้ที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น เพราะต้องใช้เลขทะเบียนเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ก็เหลือแค่รอให้ทางรัฐตรวจสอบข้อมูล โดยเงินจำนวนนี้รัฐจะจ่ายให้ครั้งเดียว ก้อนเดียว 15,000 บาท

1587111633649

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคำถามอยู่ แต่อาจจะต้องใจเย็น ๆ อดทนรอคำตอบกันสักนิด เพราะมีคนเข้าไปสอบถามเป็นจำนวนมาก

แม้ว่าวิกฤตินี้จะยากลำบาก แต่ Tonkit360 จะยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคน และขอให้สถานการณ์นี้จบลงโดยเร็ว เราจะผ่านมันไปด้วยกัน!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook