Stanford, Scripps และ Fitbit กำลังพัฒนาให้อุปกรณ์สวมใส่สามารถตรวจจับการติดเชื้อได้

Stanford, Scripps และ Fitbit กำลังพัฒนาให้อุปกรณ์สวมใส่สามารถตรวจจับการติดเชื้อได้

Stanford, Scripps และ Fitbit กำลังพัฒนาให้อุปกรณ์สวมใส่สามารถตรวจจับการติดเชื้อได้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยจาก Stanford, Scripps และ Fitbit เผยความคิดริเริ่มที่จะใช้อุปกรณ์สวมใส่หรือ  wearble ในการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส โดยทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสองอย่างนี้เป็นสัญญาณที่จะแสดงออกมาหากร่างกายมีการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับช่วงเวลาที่ Covid-19 กำลังระบาดได้

โครงการดังกล่าวจะศึกษาข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ 5 ตัวที่แตกต่างกัน โดยแต่ละตัวจะมีอัลกอริทึมเป็นของตัวเอง ซึ่ง Fitibit ได้บริจาคอุปกรณ์สวมใส่ให้โครงการดังกล่าวถึง 1,000 ชิ้น ซึ่งการทดสอบเบื้องต้นจะเร็วหรือช้าขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้ตระหนักถึงอุปสรรคที่ท้าทายซึ่งเกิดขึ้นได้แน่ คือ อัตราการเต้นของหัวใจและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง เช่น การออกกำลังกาย หรือการดูหนังที่ตึงเครียด รวมถึงการจำแนกไวรัสที่นักวิจัยต้องทำให้ระบบสามารถจำแนกสิ่งเหล่านี้ออกได้

ศาสตราจารย์จาก Stanford, Michael Snyder กล่าวว่า อุปกรณ์สวมใส่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 250,000 ครั้งในแต่ละวัน ทำให้เราสามารถเข้าใจเพิ่มได้ว่าใครมีอาการป่วยและป่วยได้อย่างไร ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยคัดแยกผู้ป่วย รวมถึงมีการแจ้งเตือนหากเริ่มมีสัญญาณของการป่วย ทำให้สามารถกักตัวหรือป้องกันได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ยังต้องมีการพัฒนากันต่อไปค่ะ