นักวิจัยใช้ Oura แหวนอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์อาการ COVID-19

นักวิจัยใช้ Oura แหวนอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์อาการ COVID-19

นักวิจัยใช้ Oura แหวนอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์อาการ COVID-19
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สร้างแหวนอัจฉริยะ Oura ได้ร่วมมือกับสถาบัน Rockefeller Neuroscience Institute เพื่อหาหนทางในการวิเคราะห์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ด้วยการเอาเทคโนโลยีของแหวน Oura มาทำงานร่วมกับ AI ที่เอาไว้ทำนายโรค ปัจจุบันนักวิจัยสามารถใช้แหวนในการวิเคราะห์และทำนายโรคได้ เช่น เป็นไข้ตัวร้อน อาการไอ และเมื่อยหรืออ่อนล้าก่อนมีอาการราว 24 ชั่วโมง

ทีมวิจัยทำการทดลองกับบุคคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญกว่า 1,000 คน ยิ่งเราสามารถทำนายการเกิดโรคจากอาการได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดียิ่งขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันประสาทวิทยาศาสตร์รอกกีเฟลเลอร์กำลังเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ไบโอเมตริกซ์ของ Oura ในการตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจที่เกิดจากความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึงยังใช้ประโยชน์จากแหวนของในการศึกษาเกี่ยวกับอาการปวดเรื้อรัง ความชรา และอาการอื่น ๆ

The University of California San Francisco ได้เสนอการวิจัยในลักษณะเดียวกัน โดยอาศัยการทำงานของแหวน Oura ในการติดตามสัญญาณชีพ (Vital Sign) ของแพทย์ฉุกเฉินกว่า 2,000 คน ด้วยความเรียบง่ายของตัวอุปกรณ์ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบสัญญาณที่บ่องถึงการติดเชื้ออย่างละเอียด ช่วยให้สามารถกันตัวเอง และกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดีขึ้นค่ะ