Apple ปิดสายการผลิต iPhone ในประเทศอินเดีย หลังจาก อินเดียปิดประเทศ 21 วัน 

Apple ปิดสายการผลิต iPhone ในประเทศอินเดีย หลังจาก อินเดียปิดประเทศ 21 วัน 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สืบเนื่องจากประเทศอินเดียมีการสั่งปิดประเทศเป็นระยะเวลา 21 ส่งผลให้กับร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ ต้องถูกเลื่อน และนแน่นอนว่า โรงงานการผลิตของ iPhone ในประเทศอินเดีย ที่มีการดำเนินการโดย Foxconn และ Wistron ได้ประกาศปิดการดำเนินการชั่วคราว ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในอินเดีย 

ทางด้าน Foxconn เปิดเผยว่า จะมีการปิดสายการผลิตถึง 14 เมษายน ที่จะถึงนี้  

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวคือทำให้อุตสาหกรรมหลายด้านไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, บันเทิง และอื่นๆ ตกต่ำลงอาจจะทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มมีปัญหา ดังนั้นอาจจะต้องรอให้เกิดการ Reboot ในการให้ทุกอย่างกลับมาสักพักหนึ่ง