YouTube ปรับเปลี่ยนเป็นความละเอียดเป็นแบบมาตรฐาน เริ่มเดือนเมษายน 2020

YouTube ปรับเปลี่ยนเป็นความละเอียดเป็นแบบมาตรฐาน เริ่มเดือนเมษายน 2020

YouTube ปรับเปลี่ยนเป็นความละเอียดเป็นแบบมาตรฐาน เริ่มเดือนเมษายน 2020
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สัปดาห์ก่อนหน้านี้ YouTube มีแผนที่จะปรับลดความละเอียดเป็นแบบ SD หรือ ความละเอียดมาตรฐานอยู่ที่ 480P เช่นในยุโรป เพราะมีการเรียกร้องเพื่อให้ใช้งาน Bandwidth ให้เพียงพอ  

ล่าสุด YouTube ได้ออกมาแถลงว่าจะปรับความละเอียดของวิดีโอในรูปแบบความละเอียดมาตรฐานทั้งหมดทั่วโลกเริ่มในเดือนเมษายน ตามหลังจาก Netflix ได้ปรับเฉพาะในยุโรป เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างหนาแน่นเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเอง  

การทำงานและเรียนตามบ้านในสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องและเสมอภาค และถ้าเป็นความละเอียดสูงมากก็จะทำให้ Bandwidth อาจจะไม่พอ วิธีนี้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้สามารถใช้งานได้ราบรื่น  

เรียกได้ว่าตอนนี้อดทนกันไปก่อนนะครับ 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook