Canon เพิ่มบริการ Delivery Service รับซ่อม กล้องและพรินเตอร์ รับส่งถึงบ้าน ช่วง COVID-19

Canon เพิ่มบริการ Delivery Service รับซ่อม กล้องและพรินเตอร์ รับส่งถึงบ้าน ช่วง COVID-19

Canon เพิ่มบริการ Delivery Service รับซ่อม กล้องและพรินเตอร์ รับส่งถึงบ้าน ช่วง COVID-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แคนนอน พร้อมให้บริการ Canon Delivery Service รับส่งสินค้า ซ่อมทั้งพรินเตอร์ กล้อง และเลนส์ รวมถึงบริการซ่อมพรินเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงานแบบ on-site service ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และธุรกิจที่ต้องทำงานแบบ Work From Home  ในช่วงที่มีมาตราการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยอัตราค่าบริการส่งซ่อมพรินเตอร์ขึ้นอยู่กับระยะประกัน และอัตราค่าบริการส่งซ่อมกล้อง ขึ้นอยู่กับประเภทการขอรับบริการ เริ่มต้นที่ 200 บาท (ปรับลดจากอัตราปกติ)  

อัตราค่าบริการ

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563  โดยแคนนอนได้เพิ่มมาตรการ ในการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการซ่อมทุกชิ้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลลกอฮอลล์ การกำหนดให้พนักงานซ่อมบำรุงทุกคนต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงานซ่อม ทั้งในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคที่สำนักงานใหญ่  

และเมื่อให้บริการนอกสถานที่  การวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานซ่อมบำรุงทุกคน รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องมือซ่อมบำรุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่สนใจใช้บริการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Canon Call Center 0-2344-9988 หรือ Line @Canon Thailand  

อนึ่ง เพื่อตอบรับมาตราการการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ของภาครัฐฯ ทางบริษัท แคนนอนฯ มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการลูกค้าทั่วไป ณ ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขาเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook