รายชื่อแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเด่นสำหรับคุณ หากต้อง Work from Home

รายชื่อแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเด่นสำหรับคุณ หากต้อง Work from Home

รายชื่อแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเด่นสำหรับคุณ หากต้อง Work from Home
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อคนทุกคน ในขณะที่ธุรกิจจะต้องปรับโมเดลเพื่อการอยู่รอด ท่ามกลางดิสรัปชั่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โมเดล Work from Home จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของความอยู่รอดขององค์กร และชาติ ด้วยเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ และการมีวินัย จะทำให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ

ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Disruption และผู้ก่อตั้งหลักสูตร Fivewhale สำหรับผู้บริหารระดับสูง เผยถึงความเร็ว ความแรง ความมีเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ต เป็นตัวสนับสนุนให้การทำงานที่บ้านไม่สะดุด 

พร้อมเลือกใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการทำงาน อย่างน้อย 6 ประเภทแอปฯ ต้านโควิด อันประกอบด้วย แอปฯ สำหรับการวางแผนงาน การประชุมออนไลน์ สกรีนแชริ่ง การวางแผนสื่อสาร การส่งไฟล์ การเซ็นเอกสาร  

นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ความรับผิดชอบ และการมีวินัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ลำดับแรก แอปฯ ที่ช่วยในการวางแผนงานแบบง่ายๆ สำหรับตนเอง Google Calendar หากวางแผนเป็นกลุ่มงานเพื่อให้ทั้งทีมเข้าถึง และสามารถจัดระบบ พร้อมติดตาม ได้แก่  Asana, Trello, Microsoft Team เป็นต้น

แอปฯ สำหรับการประชุมออนไลน์เป็นอีกประเภทที่จำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะรวมตัวกัน แอปพลิเคชันประเภทนี้ จึงมีบทบาทมากๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Microsoft Team, Slack,  Zoom  และ VOOV ซึ่งสามารถทำ Webinar การเรียน การสอน อีกทั้งยังเป็น สกรีนแชริ่ง แอปฯ โดยสามารถแชร์หน้าจอ เช่น สไลด์พรีเซนเทชั่น วิดีโอ คลิป ประกอบการประชุม สามารถบันทึก และเก็บข้อมูลในที่เดียวกันบน Cloud  นอกจากนี้แล้ว ยังมี สกรีนแชริ่ง แอปฯ ที่มีรูปแบบการทำงานที่คล้ายกัน เช่น Join.Me, Flock, Team Viewer และ Lark

และหากต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม แอปพลิเคชันที่คุ้นเคยอย่าง Line, Facebook Group, Facebook Workplace ยังได้รับความนิยมเช่นเดิม และยังมีแอปฯ Milo, Microsoft One Note ที่ให้พูดคุยวางแผนงานร่วมกันได้

สำหรับการส่งไฟล์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง จะสามารถใช้ผ่าน Google Drive, Drop Box, One Drive , iCloud  และการเซ็นเอกสาร  สามารถเซ็นออนไลน์ผ่าน Adobe Fill & Sign ซึ่งนำเข้าเอกสารได้หลายช่องทาง ทั้งอีเมล อัลบั้มรูป ถ่ายสด เซ็นสด  หรือเราสามารถเรียกใช้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab, Line Man, Get, Lalamove, Skootar ซึ่งต้องระมัดระวัง โดยคำนึงถึง Social Distancing ด้วยเพื่อความปลอดภัย” ดร. ศุภชัย กล่าว

ทั้งนี้ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังต้องมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อยอีก 2 ส่วน  ดร. ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมคือ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับหมอบหมายและการมีวินัย Work from Home ทำงานจากที่บ้าน มิใช่การทำงานบนเตียงนอน จึงควรจัดสถานที่ที่เหมาะสม

จัดตารางการทำงานอย่างชัดเจน มีความพร้อมในการประชุมออนไลน์  อัปเดตสถานะการทำงานผ่านแอปฯ ที่กำหนดใช้งานร่วมกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความเป็นตัวตน ความรับผิดชอบต่องาน และสังคมของเราอย่างแท้จริง ในยุคโควิด-19

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook