YouTube เริ่มใช้ระบบตรวจสอบเนื้อหา แทนคนเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานจากการเดินทาง 

YouTube เริ่มใช้ระบบตรวจสอบเนื้อหา แทนคนเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานจากการเดินทาง 

YouTube เริ่มใช้ระบบตรวจสอบเนื้อหา แทนคนเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานจากการเดินทาง 
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปกติการตรวจเนื้อหาของ YouTube จะมีการใช้งานทั้งคนและระบบอัตโนมัติทำให้เกิดความแม่นยำ แต่ว่าล่าสุดเนื่องจากเกิดโรคระบาดทำให้การเดินทางมาทำงานก็เป็นความเสี่ยงต่อการติดโรค 

YouTube เลยประกาศลดคนที่จะเข้ามาทำงานในสำนักงานและปรับให้บางส่วนทำงานที่บ้านโดยคนที่เข้ามาทำงานส่วนใหญ่จะเป็นคนคัดกรองเนื้อหา แต่ไม่ได้เต็มที่จึงต้องใช้ระบบอัตโนมัติในการช่วยในการทำครั้งนี้ ถึงแม้ว่า YouTube ออกมาบอกเองว่าระบบนี้ยังทำงานได้ไม่สมบูณ์แบบ และอาจจะทำให้เนื้อหาที่ไม่ถูกกฎอาจจะถูกลบออก แต่นักสร้างสรรค์สามารถส่งคำร้องได้ 

รวมถึงการทำงานบางระบบอาจจะเกิดความล่าช้าเล็กน้อยเช่น ผู้ลงโฆษณาอาจเจอความล่าช้าในการตอบกลับจากทีมสนับสนุน เป็นต้น 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook