วาง “มือถือ” ใกล้ตัว ลดประสิทธิภาพการทำงานของ “สมอง”

วาง “มือถือ” ใกล้ตัว ลดประสิทธิภาพการทำงานของ “สมอง”

วาง “มือถือ” ใกล้ตัว ลดประสิทธิภาพการทำงานของ “สมอง”
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ใครที่ชอบวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ ๆ ตัว คงต้องปรับพฤติกรรมกันใหม่  เมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา พบว่ามือถือส่งผลต่อการทำงานของสมองได้

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอเดรียน วอร์ด ผู้ร่วมทำการวิจัยดังกล่าว ทดลองให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเกือบ 800 คน นั่งทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกคนจะถูกสุ่มให้วางโทรศัพท์มือถือในที่ต่าง ๆ กัน ทั้งวางคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะ, ใส่ไว้ในกระเป๋า  หรือวางไว้อีกห้องหนึ่ง แต่ทุกคนจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์เหมือนกันหมด

ผลปรากฏว่า ผู้ร่วมทำแบบทดสอบที่วางมือถือไว้อีกห้องหนึ่งกลับทำแบบทดสอบได้ดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับคนที่วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะ และทำแบบทดสอบได้ดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนที่เก็บมือถือไว้ในกระเป๋า

ขณะที่อีกการทดลองหนึ่ง เป็นการดูพฤติกรรมการติดมือถือของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการทำแบบทดสอบ โดยให้วางมือถือในที่ต่าง ๆ กัน  คือ วางหงายบนโต๊ะ, ใส่ไว้ในกระเป๋า  หรือวางไว้อีกห้องหนึ่ง  และการทดลองนี้มีบางคนที่ถูกสุ่มให้ปิดมือถือด้วย  ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ร่วมทำแบบทดสอบที่มีพฤติกรรมติดมือถือ หรือวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวจะทำแบบทดสอบได้แย่กว่าคนที่วางมือถือไว้ไกลตัว

istock-1191349951

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า ไม่ว่าจะปิดหรือเปิดโทรศัพท์, วางคว่ำหน้าหรือหงายไว้บนโต๊ะ ล้วนได้ผลการทดลองที่ไม่ต่างกัน แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมองคือระยะห่างในการวางมือถือ  ซึ่งการวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ตัว ทำให้ส่วนหนึ่งของสมองไปพะวงหรือคิดถึงมือถือตลอดเวลา จึงไปบั่นทอนพลังสมอง และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว  แต่ถ้าไม่อยากให้สมองต้องทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมง อย่างน้อย ๆ ช่วงเวลานอนที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับใคร วางมือถือให้ไกลตัวหน่อยก็คงจะดี