Google Keyboard (GBoard) เพิ่มเติม Emoji แบบใหม่ พร้อมชื่อเรียก Emoji Kitchen 

Google Keyboard (GBoard) เพิ่มเติม Emoji แบบใหม่ พร้อมชื่อเรียก Emoji Kitchen 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

Google Keyboard เป็นอีก Apps หนึ่งที่ลูกเล่นเยอะมากและแน่นอนว่าสีสันของเครื่องก็มีอย่างหนึ่งคือ Emoji ที่สามารถกดใส่ได้เลย ที่ผ่านมาไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ล่าสุด Google เรียก Emoji ดังกล่าวว่า Emoji Kitchen 

 

Emoji ที่ปรากฏใหม่ก็จะมี Theme หลากหลายเช่น Cowboy หรือรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ แถมยังมีการใช้ Emoji จะนักสร้างสรรค์อีกมากมายเช่นเดียวกัน โดยทั้งหมดสามารถใช้งานได้ผ่าน GBoard แล้ววันนี้