Apple มองค้อน สหภาพยุโรปลงมติเสนอให้มีกฏบังคับผู้ผลิตสมาร์ตโฟน “ใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน”

Apple มองค้อน สหภาพยุโรปลงมติเสนอให้มีกฏบังคับผู้ผลิตสมาร์ตโฟน “ใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน”

Apple มองค้อน สหภาพยุโรปลงมติเสนอให้มีกฏบังคับผู้ผลิตสมาร์ตโฟน “ใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากมีกระแสมาสักพักกรณีสหภาพยุโรปอยากให้ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนทุกคนหันมาใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน (USB-C) แต่ถึงอย่างนั้น Apple ก็ได้ออกมาแย้งว่าการที่สหภาพยุโรปใช้กฏนี้จะเป็นการยับยั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ เอาได้ง่าย แต่ล่าสุดผลโหวตของรัฐสภายุโรปนั้นผ่านฉลุยเรื่องการบังคับใช้พอร์ตชาร์จมาตรฐานเดียว

Apple

สมาชิปของรัฐสภายุโรปได้โหวตข้อบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนใช้พอร์ตที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยผลโหวตที่ออกมานั้น เห็นด้วย 528 เสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีเพียง 40 เสียงเท่านั้น เรียกว่าห่างกันเทียบไม่ติดเลยครับ

ด้านฝ่ายกฏหมายของสหภาพยุโรประบุว่า กฏหมายเรื่องการบังคับใช้พอร์ตเดียวกันนั้น คณะธรรมาธิการควรนำมาใช้จริงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ส่วนมติดังกล่าวก็จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุโรปต่อไป

ปัจจุบันมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นราว 16.6 กิโลกรัมต่อประชากรยุโรป 1 คน​ ซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเก็บได้ในปี 2016 ส่งผลให้เกิดขยะรวมกันมากถึง 12.3 ล้านตัน การออกกฏหมายบังคับดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความหลากหลายของเทคโนโลยี อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานอีกด้วย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook