พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เยือน Facebook ร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม ข่าวผิดกฏหมาย

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เยือน Facebook ร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม ข่าวผิดกฏหมาย

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เยือน Facebook ร่วมแก้ปัญหาข่าวปลอม ข่าวผิดกฏหมาย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เยือน Facebook ประจำสหรัฐอเมริกา โดยเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ Facebook หลายคนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอมซึ่งปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป

การเยือน Facebook ในครั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Facebook เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลปลอม ข่าวปลอม หรือเนื้อหาที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่ง Facebook ถูกใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ข่าวปลอม

ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลจากบัญชี avatar หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีว่าบัญชีอวตาลหรือไม่ใช่ตัวตนจริง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ประเทศหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะด้านสุขภาพ เงินทอง ภัยพิบัติ หรือความมั่นคง

ด้าน Facebook ได้ตกลงตั้งคณะทำงานระหว่างบริษัทและกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อมุ่งจัดการเนื้อหาที่เป็นเท็จ ซึ่งก่อนหน้านี้ภาครัฐมีการดำเนินการแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนับหมื่นเรื่องก็ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก Facebook เป็นแพลตฟอร์มของภาคเอกชนก็ต้องรอ Facebook จัดการเท่านั้น โดยการเยือน Facebook ครั้งนี้ก็หวังว่าการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook