CEO Twitter เผย จะยังคงไม่มีฟีเจอร์แก้ไขข้อความใน Twitter แน่นอน

CEO Twitter เผย จะยังคงไม่มีฟีเจอร์แก้ไขข้อความใน Twitter แน่นอน

CEO Twitter เผย จะยังคงไม่มีฟีเจอร์แก้ไขข้อความใน Twitter แน่นอน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Twitter เป็นอีก Social Network รูปแบบหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้เพราะเป็นการสื่อสารแบบข้อความสั้นๆ และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขข้อความใน Tweet ได้ จนล่าสุด Jack Dorsey ออกรายการถามตอบ หรือ Q&A ใน Wired 

ซึ่งข้อความที่กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไข Twitter เขาตอบชัดเจนว่า ไม่ เหตุผลที่ CEO Twitter ให้ก็เพราะ Twitter คือการพัฒนาระบบมาจากการส่งข้อความ SMS ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการส่งไปแล้ว และไม่สามารถแก้ไขได้ แต่คุณสามารถลบได้  

แต่เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในขั้นพิจารณา ไม่แน่ Twitter ในอนาคตอาจจะมีปุ่มแก้ไขให้คุณปรับเปลี่ยนข้อความได้เช่นกัน 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook