Facebook เคยพัฒนาระบบจดจำใบหน้าที่ใช้งานบนมือถือ ช่วยแสดงผลชื่อและ Profile ของเราได้ 

Facebook เคยพัฒนาระบบจดจำใบหน้าที่ใช้งานบนมือถือ ช่วยแสดงผลชื่อและ Profile ของเราได้ 

Facebook เคยพัฒนาระบบจดจำใบหน้าที่ใช้งานบนมือถือ ช่วยแสดงผลชื่อและ Profile ของเราได้ 
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถ้าพูดถึงอีกบริษัทที่มีนวัตกรรมซ่อนแอบไว้เยอะคงต้องพูดถึง Facebook แน่นอน เพราะเว็บไซต์ Business Insider ได้มีการเปิดเผยว่า Facebook เองเคยพัฒนาระบบจดจำใบหน้ามาก่อน 

 

ฟีเจอร์ดังกล่าวต้องใช้งานกับมือถือ เมื่อคุณเปิดมือถือและ Apps ของ Facebook แล้วส่องมาที่หน้าของเพื่อน จะปรากฏ Profile ของเพื่อนคนนั้นมาให้เราเลือกติดตาม โดย Apps ดังกล่าวพัฒนามาตั้งแต่ปี 2015 – 2016 ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ Cambridge Analytical แต่ตอนนี้ยังไม่มีการพัฒนาต่อ 

ทาง Facebook เองได้ปฏิเสธ ในเรื่องฟีเจอร์ดังกล่าวเกี่ยวกับใช้ได้ทุกคนนั้นไม่ได้เป็นความจริง อย่างไรก็ตามต้องมาติดตามหลังจากเรื่องของ Cambridge Analytical ที่โดนฟ้องและตัดสินไปแล้ว เทคโนโลยีจดจำใบหน้าของ Facebook ดังกล่าว จะทำให้ Facebook โดนฟ้องในเรื่องของกรณีใช้ระบบจดจำใบหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่