สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

CAT เลือกใช้มาตรฐาน MEF 3.0 เจ้าแรกในไทย! เสริมความเชื่อมั่นต่อลูกค้าระดับองค์กร 

CAT เลือกใช้มาตรฐาน MEF 3.0 เจ้าแรกในไทย! เสริมความเชื่อมั่นต่อลูกค้าระดับองค์กร 

CAT หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศร่วมมือกับ สมาคมความร่วมมืออุตสาหกรรมระหว่างประเทศ MEF (Metro Ethernet Forum) ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เพื่อให้เกิดมาตรฐานบริการทำให้ระบบของผู้ให้บริการทั่วโลกยอมรับและสามารถทำงานร่วมกันได้อัตโนมัติ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน “MEF 3.0” ให้แก่ CAT เป็นเจ้าแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

 

นายธีระชัย อุดมกิจปัญญา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT ได้พัฒนาระบบและให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่าย IP (Internet Protocol) จนได้มาตรฐาน MEF 1.0 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 โดยรองรับการรับ – ส่ง ข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบมัลติมีเดียความเร็วตั้งแต่ระดับ Mbps ถึง Gbps  

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา CAT ได้พัฒนาทั้งระบบและบริการจนได้มาตรฐาน MEF 3.0 ซึ่งมาตรฐานนี้จะเน้นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการ โดยจะมีการต่อ API (Application Program Interface)  

เข้าหากันในการให้บริการระหว่างในไทยและต่างประเทศ และรับรองเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระบบ Ethernet อย่าง SDN (Software Defined Network) และ SD-WAN (Soft-Defined Wide Area Network) เครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลของธุรกิจที่มีหลายสาขา เป็นต้น 

จุดเด่นของมาตรฐาน MEF 3.0 ว่า “จากมาตรฐาน MEF 1.0 และ 2.0 ที่เน้นมาตรฐานของสัญญาณที่มี Bandwidth สูงและ Delay ต่ำ ซึ่ง CAT ได้ผ่านการรับรองทั้ง 2 มาตรฐานจากสมาคมฯ โดยผ่านการทดสอบสัญญาณจากจุดเชื่อมต่อในแต่ละจุด  

ภายใต้ระยะทาง Bandwidth และDelay Time ที่สมาคมฯ ได้กำหนด และรักษามาตรฐานการบริการมาโดยตลอด โดยปัจจุบันโครงข่าย IP ของ CAT มี Bandwidth สูงสุดในประเทศไทย แต่เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กรได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ จึงออกมาตรฐาน MEF 3.0 ที่รับรองคุณภาพของระบบ SDN  และ SD-WAN  

และได้นำระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ มาใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อระบบ เราจึงทำการพัฒนาระบบและทดสอบจนเกิดประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกครั้งนี้  

โดยบริการ SDN และ SD-WAN ของ CAT ในอนาคตนั้น ผู้ใช้บริการจะสามารถปรับ Bandwidth เองได้อย่างอิสระ และสามารถเลือกใช้บริการต่อเนื่องจากระบบเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่” 

สำหรับสมาคม MEF 3.0 นั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 650 รายทั่วโลก และมีผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน MEF 3.0 เพียง 20 รายจากทั่วโลก ซึ่ง CAT เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ 

 เมื่อข้อมูลต่างๆ ในองค์กรยังคงต้องการระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว Delay ต่ำ และความปลอดภัยสูง มาตรฐาน MEF 3.0 ที่ CAT ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารและรักษามาตรฐานของการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นได้สูงสุด 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ cat