Oxford Economics ฟันธง! หุ่นยนต์จะแย่งงานสาวโรงงาน 20 ล้านตำแหน่ง ภายใน 10 ปี

Oxford Economics ฟันธง! หุ่นยนต์จะแย่งงานสาวโรงงาน 20 ล้านตำแหน่ง ภายใน 10 ปี

Oxford Economics ฟันธง! หุ่นยนต์จะแย่งงานสาวโรงงาน 20 ล้านตำแหน่ง ภายใน 10 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัปเดตตัวเลขล่าสุดจากงานวิจัย Oxford Economics พบภายในปี 2030 หุ่นยนต์ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในภาคการผลิตนั้นจะทำงานแทนมนุษย์มากกว่า 20 ล้านคน เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจากขณะนี้ที่หุ่นยนต์ทำงานแทนหนุ่มสาวโรงงานเพียง 1.7 ล้านตำแหน่ง

หากคำนวณตัวเลขตำแหน่งงานที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนพนักงานในโรงงาน พบว่าตั้งแต่ปี 2000 หุ่นยนต์ยังทดแทนงานไม่ถึง 2 ล้านตำแหน่งในช่วงเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าหุ่นยนต์จะทำงานมากกว่า 11 เท่า ของจำนวนงานในภาคการผลิต ซึ่งล้วนเป็นงานที่มนุษย์เคยรับผิดชอบมาตลอด 20 ปีก่อนหน้านั้น

จีนหนักที่สุด

ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการปฏิวัติการผลิตด้วยหุ่นยนต์หนีไม่พ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จำนวนงานในภาคการผลิตของจีนที่คาดว่าจะหดหายไปเพราะหุ่นยนต์ในประเทศคือมากกว่า 11 ล้านตำแหน่งงาน ดีเดย์ผลกระทบนี้อาจเกิดขึ้นภายในปี 2030

นอกจากประเทศจีนที่จะสูญงานมากกว่า 11 ล้านตำแหน่งเพราะหุ่นยนต์ ยังมีสหภาพยุโรปที่คาดว่าหุ่นยนต์จะกระทบกับ 2 ล้านตำแหน่งงาน รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริการาว 1.7 ล้านตำแหน่ง

สำหรับประเทศอื่นในเอเชีย รายงานของ Oxford Economics เหมารวมเป็น “พื้นที่อื่น” ซึ่งงานด้านการผลิตจะหดหายมากกว่า 3 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขนี้ยังไม่รวมเกาหลีใต้ที่พบว่างาน 800,000 ตำแหน่งจะถูกหุ่นยนต์ยึดไปครอง

รวย-จนมีผล

Oxford Economics ยังโชว์ค่าเฉลี่ยน่าสนใจใน 29 ประเทศชั้นนำที่มีระบบเศรฐกิจก้าวหน้าที่สุดว่า หุ่นยนต์ 1 ตัวจะไปยึดครองงานการผลิตของมนุษย์ราว 1.6 ตำแหน่งในขณะนี้ ถือเป็นค่ากึ่งกลางเมื่อเทียบกับพื้นที่ตั้งของหลายบริษัทที่ต้องการลดต้นทุน โดยในพื้นที่ที่มีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่า การศึกษาพบว่าหุ่นยนต์ 1 ตัวถูกนำมาใช้แทนที่งานมากถึง 2.2 ตำแหน่งในภาคการผลิต

สวนทางกับพื้นที่ที่มีสัดส่วนรายได้สูงกว่า พบว่ามีการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคนน้อยกว่า โดยหุ่นยนต์ 1 ตัวจะทำงานแทนมนุษย์ 1.3 ตำแหน่งเท่านั้นในพื้นที่นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook