คุณสามารถพิมพ์ข้อความบนสมาร์ทโฟนได้เร็วแค่ไหน?

คุณสามารถพิมพ์ข้อความบนสมาร์ทโฟนได้เร็วแค่ไหน?

คุณสามารถพิมพ์ข้อความบนสมาร์ทโฟนได้เร็วแค่ไหน?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มีชาวอเมริกันจำนวนมากที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกิจกรรมการสื่อสารส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในแต่ละวัน ทำให้คนเหล่านั้นสามารถพิมพ์อีเมลและพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์ได้รวดเร็วขึ้น

แต่การพิมพ์ข้อความโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะสามารถทำได้เร็วแค่ไหนเมื่อเทียบกับการพิมพ์บนแป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม คณะนักวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้กับอาสาสมัครกว่า 37,000 คนจากกว่า 160 ประเทศ

การศึกษานี้เป็นโครงการของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Aalto ประเทศฟินแลนด์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษและสถาบันเทคโนโลยี ETH Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทดสอบความเร็วในการพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

istock-481161532

อาสาสมัครทั้งที่ใช้ระบบ Android และ iPhone ใช้โทรศัพท์โดยเฉลี่ยประมาณวันละหกชั่วโมง ส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างในการพิมพ์ข้อความ และส่วนใหญ่ใช้แป้นพิมพ์มาตรฐานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตน

ในการทดลองนี้อาสาสมัครทุกคนจะได้รับประโยคภาษาอังกฤษ 15 ประโยคเพื่อพิมพ์ลงในโทรศัพท์ของตนอย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นักวิจัยพบว่าคนเหล่านั้นพิมพ์ข้อความโดยเฉลี่ยประมาณ 36 คำต่อนาที โดยมีอัตราการพิมพ์ผิดอยู่ที่ 2.3%

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการพิมพ์ข้อความ 36 คำต่อนาทีนั้นช้ากว่าอัตราเฉลี่ยในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ราว 25% การศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อปีพ.ศ. 2561 ระบุว่าความเร็วเฉลี่ยสำหรับนักพิมพ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ที่ประมาณ 52 คำต่อนาที

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ เริ่มพิมพ์กันช้าลงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว 75% ของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษามีความเร็วในการพิมพ์ต่ำกว่า 44 คำต่อนาที แต่ผู้ที่พิมพ์ข้อความโดยใช้โทรศัพท์ได้เร็วที่สุดสามารถพิมพ์ได้มากกว่า 80 คำต่อนาที

istock-482988416

อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ไม่แสดงความแตกต่างเรื่องมาตรฐานความเร็วในการพิมพ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยอาสาสมัครที่ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองนิ้ว หรือใช้สองนิ้วในการพิมพ์ข้อความนั้นสามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 38 คำต่อนาที ส่วนผู้ที่ใช้นิ้วเดียวพิมพ์ได้เพียง 29 คำต่อนาที

ทั้งนี้กลุ่มที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 19 ปี ความเร็วเฉลี่ยเกือบ 40 คำต่อนาที กลุ่มคนอายุ 40 ถึง 49 ปีพิมพ์ได้ 29 คำต่อนาที และผู้ที่มีอายุ 50 ถึง 59 ปีพิมพ์ได้เพียง 26 คำต่อนาทีเท่านั้นเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook